ภาพข่าวกิจกรรม 

กลุ่มพี่ๆ อดีตนายทหารเหล่าทหารการเงิน ได้มีการประชุมใน 13 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุม กง.ทร. เพื่อหารือในการจัดการสวัสดิการให้แก่นายทหารการเงิน ทร.นอกราชการ - เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการนายทหารการเงิน ทร.นอกราชการ - เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการนายทหารการเงิน ทร.นอกราชการ ว่าด้วยเงินทุน
Post by: ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง 2018-02-14 10:27:49

กง.ทร.จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ...
21 ก.พ.2566
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ...
04 ต.ค.2564
กง.ทร.ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ มูลนิธิทองทศ ...
12 ก.ค.2564
ทำบุญเลี้ยงพระเพล ตลอดจนถวายสังฆทาน...
30 พ.ค.2561
พบปะสังสรรค์ 14 ก.พ.61...
21 มี.ค.2561
หารือสวัสดิการให้แก่นายทหารการเงินนอกราชการ...
14 ก.พ.2561

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
หัวข้อข่าว
การติดตั้งแอพพลิเคชั่น เพื่อดูใบจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ
ระเบียบ คำสั่ง เงินทุนนายทหารการเงิน ทร.นอกราชการ