ภาพข่าวกิจกรรม 

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.61 ที่ผ่านมา นายทหารการเงิน ทร.นอกราชการ ได้จัดกิจกรรมโดยมีการทำบุญเลี้ยงพระเพล ตลอดจนถวายสังฆทาน ที่คณะ 7 วัดอรุณราชวราราม เพื่ออุทิศส่วนกุศลนี้ให้กับอดีต จก.กง.ทร.และนายทหารการเงิน ทร.ที่เสียชีวิตแล้ว ในกิจกรรมนี้ น้องๆ นายทหารการเงิน ทร.ที่ยังรับราชการอยู่ได้มาร่วมกิจกรรมกับพี่ๆ น้องๆ ด้วย เสร็จกิจกรรมได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันด้วยบรรยากาศที่น่าชื่นชมมากครับ
Post by: ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง 2018-05-30 10:06:13

กง.ทร.จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ...
21 ก.พ.2566
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ...
04 ต.ค.2564
กง.ทร.ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ มูลนิธิทองทศ ...
12 ก.ค.2564
ทำบุญเลี้ยงพระเพล ตลอดจนถวายสังฆทาน...
30 พ.ค.2561
พบปะสังสรรค์ 14 ก.พ.61...
21 มี.ค.2561
หารือสวัสดิการให้แก่นายทหารการเงินนอกราชการ...
14 ก.พ.2561

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
หัวข้อข่าว
การติดตั้งแอพพลิเคชั่น เพื่อดูใบจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ
ระเบียบ คำสั่ง เงินทุนนายทหารการเงิน ทร.นอกราชการ