ขอเชิญข้าราชการ กง.ทร. ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
       
  ขอเชิญข้าราชการ กง.ทร. ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://web.ocsc.go.th/ForMyKing/  
       
  ไฟล์แนบ    
  -ไม่มีไฟล์แนบ-  
       
  ที่มา  
  ผู้นำเข้า : ว่าที่ น.ท.วีระ ชมชัย  
  วันที่นำเข้า : 2022-07-21 12:01:37