แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าดำเนินการใช้สถานที่ในการจำหน่ายสินค้า กง.ทร.
       
  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าดำเนินการใช้สถานที่ในการจำหน่ายสินค้า ในพื้นที่ร้านสวัสดิการ กง.ทร. หากสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ว่าที่ น.อ.หญิง วารุณี คลายภิรมย์ โทร. 02-475-5667  
       
  ไฟล์แนบ    
  -ไม่มีไฟล์แนบ-  
       
  ที่มา  
  ผู้นำเข้า : ว่าที่ น.ท.วีระ ชมชัย  
  วันที่นำเข้า : 2022-06-22 10:23:00