ประกาศกรมการเงิน เรื่อง การสอบเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และน.ต. ประจำปีงบประมาณ ๖๕
       
  ประกาศกรมการเงิน เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตร เพื่อเลื่อนยศเป็้น น.ท.และน.ต. ประจำปีงบประมาณ ๖๕ โดยมีตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ดังนี้ ๑.ตำแหน่ง น.ท.(กง.) จำนวน ๔ ตำแหน่งอัตรา ๒.ตำแหน่ง น.ต.(กง.) จำนวน ๑๐ ตำแหน่งอัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครตามไฟล์ที่แนบ  
       
  ไฟล์แนบ    
  - 1.ประกาศสอบนายทหารสัญญาบัตร น.ต. และ น.ท. 2565.pdf (pdf)
- 2.ตำราและเอกสารที่ใช้อ้างอิงในการสอบ น.ต.และน.ท. 2565.pdf (pdf)
- 3.วิธีปฏิบัติและคำแนะนำในการสอบนายทหารสัญญาบัตร น.ต. และ น.ท. 2565.pdf (pdf)
 
       
  ที่มา  
  ผู้นำเข้า : ว่าที่ น.ท.วีระ ชมชัย  
  วันที่นำเข้า : 2022-06-07 09:55:39