แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับทราบนโยบาย จก.กง.ทร.
       
  กง.ทร. แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมรับทราบนโยบาย ในวันจันทร์ที่ ๒๙ ต.ค.๖๑ เดิม ห้องประชุม ศปก.ทร. เป็น ห้องพิไชยญาติ นันทอุทยานสโมสร รายละเอียดตามข่าว ๖๑/๑๐/๖๑ ที่แนบ  
       
  ไฟล์แนบ    
  - ข่าว (pdf)
 
       
  ที่มา  
  ผู้นำเข้า : จ.ท.วรพล จันทร์ทุ่ง  
  วันที่นำเข้า : 2018-10-25 15:46:07