แบบสอบถามการสอบเลื่อนฐานะนายทหาร ข. สายวิทยาการการเงิน
       
  กง.ทร. ขอให้นายทหาร ข. ชั้นยศตั้งแต่ น.ต. - จ.ต. ตอบแบบสอบถามการสอบเลื่อนฐานะเพื่อประกอบการพิจารณาการเปิดสอบดังกล่าว รายละเอียดตามข่าวที่แนบ  
       
  ไฟล์แนบ    
  - ข่าว (pdf)
- แบบสอบถามสอบเลื่อนฐานะ (doc)
 
       
  ที่มา  
  ผู้นำเข้า : ว่าที่ ร.ท.สขภณ เย็นทะชิตร์  
  วันที่นำเข้า : 2018-10-17 15:30:07