การพิจารณาบรรจุอัตรา พ.จ.อ.(พิเศษ) ของสายวิทยาการการเงิน วาระ ต.ค.๖๑
       
  กง.ทร.จะพิจารณาย้ายบรรจุนายทหารประทวนสายวิทยาการการเงิน ชั้นยศ พ.จ.อ. ลงในตำแหน่งอัตรา พ.จ.อ.พิเศษ ในวาระ ต.ค.๖๑ จำนวน ๖ อัตรา รายละเอียดตามข่าวที่แนบ  
       
  ไฟล์แนบ    
  - ข่าวรับสมัคร (pdf)
- แบบสมัคร พ.จ.อ.พิเศษ.doc (doc)
 
       
  ที่มา  
  ผู้นำเข้า : พ.จ.อ.กิตติพงษ์ ปานเพ็ชร  
  วันที่นำเข้า : 2018-08-23 15:58:13