กง.ทร.เปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น พ.จ.อ. ปี งป.62
       
  กง.ทร.จะเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปี งป.62 รายละเอียดตามข่าว กง.ทร. ที่แนบ  
       
  ไฟล์แนบ    
  - ข่าว (pdf)
- ตารางความเหมาะสม.doc (doc)
 
       
  ที่มา  
  ผู้นำเข้า : ว่าที่ ร.ท.สขภณ เย็นทะชิตร์  
  วันที่นำเข้า : 2018-08-08 16:13:45