ตรวจสอบรายชื่อ หมายเลขสอบและคะแนนเพิ่มในการสอบเพื่อเลื่อนยศ น.ท.และ น.ต.ปี61
       
  กง.ทร.แจ้งให้ผู้สมัครสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต.ประจำปี 2561 โดยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หมายเลขสอบ และคะแนนเพิ่ม กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้ง กง.ทร.ทราบ ภายใน 29 มิ.ย.61 ประสาน ว่าที่ ร.ท.สขภณ เย็นทะชิตร์ กธก.กง.ทร.โทร 55595  
       
  ไฟล์แนบ    
  - อัตรา น.ท. (pdf)
- อัตรา น.ต. (pdf)
 
       
  ที่มา  
  ผู้นำเข้า : ว่าที่ ร.ท.สขภณ เย็นทะชิตร์  
  วันที่นำเข้า : 2018-06-22 13:17:38