กง.ทร.รับสมัครข้าราชการสายวิทยาการการเงิน(ชาย) ไปปฏิบัติราชการหน่วยเฉพาะกิจ
       
  กง.ทร.รับสมัครข้าราชการสายวิทยาการการเงิน(ชาย) ไปปฏิบัติราชการหน่วยเฉพาะกิจ ใน 1 ต.ค.61 จำนวน 11 นาย รายละเอียดตามข่าว และแบบรายงานสมัคร ฯ ที่แนบ  
       
  ไฟล์แนบ    
  - ข่าว.pdf (pdf)
- แบบฟอร์มสมัคร.doc (doc)
 
       
  ที่มา  
  ผู้นำเข้า : ว่าที่ ร.ท.สขภณ เย็นทะชิตร์  
  วันที่นำเข้า : 2018-05-28 10:49:16