วันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๖
นาวาเอกหญิง นันดา บูรณพงศ์ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ อ่านคำประกาศเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากผู้บัญชาการทหารเรือให้แก่ข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๖๖ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ กรมการเงินทหารเรือ
นำเข้าโดย : น.อลิษา เกตุแก้ว
วันที่นำเข้า : 2023-05-19 10:23:38