พิธีเปิดหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่
นาวาเอกหญิง สุพัตรา สารโภค ผู้อำนวยการกองวิทยาการกรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนการเงิน กองวิทยาการ กรมการเงินทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
นำเข้าโดย : น.อลิษา เกตุแก้ว
วันที่นำเข้า : 2023-05-10 14:33:57