พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารชั้นประทวนสังกัดกรมการเงินทหารเรือจำนวน ๓ นาย เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
นำเข้าโดย : น.อลิษา เกตุแก้ว
วันที่นำเข้า : 2023-05-02 15:12:41