กรมการเงินทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
กำลังพลกรมการเงินทหารเรือข้าราชการและลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร ชุมชน วัดราชสิทธาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖
นำเข้าโดย : น.อลิษา เกตุแก้ว
วันที่นำเข้า : 2023-03-23 09:00:19