พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวนสังกัดกรมการเงินทหารเรือที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นจำนวน ๒ นาย เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖
นำเข้าโดย : น.อลิษา เกตุแก้ว
วันที่นำเข้า : 2023-03-17 11:07:09