พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน ๒ นาย และนายทหารชั้นประทวน ๑ นายสังกัดกรมการเงินทหารเรือ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖
นำเข้าโดย : น.อลิษา เกตุแก้ว
วันที่นำเข้า : 2023-03-10 12:02:33