เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม การเงินพื้นที่ภาคตะวันออก
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม การเงินพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมี พลเรือตรี อภิรมย์ เงินบำรุง รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และให้ข้อแนะนำในการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ https://drive.google.com/file/d/1gg3iSaqTECtppesV8UDQHXKGQovs1qgG/view
นำเข้าโดย : ร.ท.ศิวะวัชร์ ลอยรัตน์
วันที่นำเข้า : 2023-02-22 15:59:57