กง.ทร.จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๓๐๐ กง.ทร.จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมี น.อ.หญิง รังษิมา วรรณบูรณ รอง จก.กง.ทร. เป็นประธาน พร้อมด้วยกำลังพล กง.ทร. จำนวน ๓๕ นาย ร่วมทำความสะอาดมูลนิธิทองทศเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ แขวงวัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
นำเข้าโดย : ร.ท.ศิวะวัชร์ ลอยรัตน์
วันที่นำเข้า : 2023-02-21 15:02:02