พิธีปลดทหารกองประจำการ
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ จำนวน ๑ นาย ที่จะปลดประจำการ ณ ห้องประชุมกรมการเงินทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
นำเข้าโดย : ร.ท.ศิวะวัชร์ ลอยรัตน์
วันที่นำเข้า : 2022-11-04 10:43:16