เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม การเงินพื้นที่สัตหีบ
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม การเงินพื้นที่สัตหีบ เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และให้ข้อแนะนำในการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
นำเข้าโดย : ว่าที่ น.ท.วีระ ชมชัย
วันที่นำเข้า : 2022-05-18 08:54:12