รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ
น.อ.สมชนก จารุวัสตร์ รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๕๓ ผลัดที่ ๓ และมอบประกาศนียบัตร แก่ทหารกองประจำการจำนวน ๒ นาย ที่จะปลดประจำการในวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม กง.ทร. เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๒๕๕๔
นำเข้าโดย : ว่าที่ ร.ท.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2011-11-02 10:28:22