บรรยาย เรื่องหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
พลเรือตรี สุนทร คำคล้าย เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานการบรรยาย หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
นำเข้าโดย : ร.ท.ศิวะวัชร์ ลอยรัตน์
วันที่นำเข้า : 2021-07-12 11:26:41