สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พลเรือตรี สุนทร คำคล้าย เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา จากเจ้าหน้าที่ กรมบัญชีกลาง เรื่อง "NEW GFMIS และฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง "KTB Corporate Online" โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีการเว้น ระยะห่างและ ดำเนินการในขั้นตอน ป้องกันมาตราการโควิด ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
นำเข้าโดย : ว่าที่ ร.ท.ศิวะวัชร์ ลอยรัตน์
วันที่นำเข้า : 2021-05-24 10:59:53