รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
น.อ.สมชนก จารุวัสตร์ รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร. จำนวน ๓ นาย เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม กง.ทร.
นำเข้าโดย : ว่าที่ ร.ท.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2011-11-02 10:24:02