ซ้อมดับเพลิง ๒๕๖๔
กรมการเงินทหารเรือ จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงให้แก่กำลังพล เพื่อรับทราบขั้นตอนการประจำสถานีดับเพลิงของหน่วย รวมทั้งความรู้และเทคนิค การดับเพลิงที่ถูกต้อง โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จากแผนกดับเพลิง กองขนส่ง ฐานทัพเรือกรุงเทพ มาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ บริเวณอาคาร ๓ กรมการเงินทหารเรือ
นำเข้าโดย : ว่าที่ ร.ท.ศิวะวัชร์ ลอยรัตน์
วันที่นำเข้า : 2021-03-04 09:47:24