พิธีปลดทหารกองประจำการ
พลเรือตรี สุนทร คำคล้าย เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๔/๒๕๖๑ จำนวน ๑ นาย ที่จะปลดประจำการในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกรมการเงินทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นำเข้าโดย : ว่าที่ ร.ท.ศิวะวัชร์ ลอยรัตน์
วันที่นำเข้า : 2021-02-10 09:24:28