พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี สุนทร คำคล้าย เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวนสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๒ นาย ณ ห้องประชุมกรมการเงินทหารเรือ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นำเข้าโดย : ว่าที่ ร.ท.ศิวะวัชร์ ลอยรัตน์
วันที่นำเข้า : 2021-02-10 09:14:25