เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะอวยพรปีใหม่ผู้บริหารกรมบัญชีกลาง
พลเรือตรี สุนทร คำคล้าย เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เข้าพบ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้บริหาร เพื่ออวยพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๒๕๖๔ ณ กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
นำเข้าโดย : ว่าที่ ร.ท.ศิวะวัชร์ ลอยรัตน์
วันที่นำเข้า : 2021-01-12 11:01:56