พิธีทำบุญตักบาตรพระใหม่
พลเรือตรี สุนทร คำคล้าย เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระใหม่ (นนร.ชั้นปีที่ ๕) ณ บริเวณลานหน้า บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
นำเข้าโดย : ว่าที่ ร.ท.ศิวะวัชร์ ลอยรัตน์
วันที่นำเข้า : 2020-12-22 09:08:42