กง.ทร. จัดอบรมการใช้โปรแกรมคำนวณค่าใช้จ่าย ฯ
กง.ทร. จัดอบรมการใช้โปรแกรมคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม กง.ทร.
นำเข้าโดย : ว่าที่ ร.ท.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2011-11-02 10:20:24