พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
กรมการเงินทหารเรือจัดให้มีพิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี สนทยา แสงบางมุด ส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมการเงินทหารเรือให้กับ พลเรือตรี สุนทร คำคล้าย เจ้ากรมการเงินทหารเรือท่านใหม่ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
นำเข้าโดย : ว่าที่ ร.ท.ศิวะวัชร์ ลอยรัตน์
วันที่นำเข้า : 2020-10-01 16:29:28