ผู้บริหารธนาคารเข้าเยี่ยมแสดงความยินดี จก.กง.ทร.
วันที่ ๑๑ ต.ค.๒๕๕๔ คุณอภิชาติ เจริญเรืองเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายราชการสัมพันธ์ ๒ นำคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมแสดงความยินดีกับ พล.ร.ต.จีระพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. และในวันที่ ๑๒ ต.ค.๒๕๕๔ คุณโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการ ความสัมพันธ์ธุรกิจทหาร นำคณะผู้บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมแสดงความยินดีกับ จก.กง.ทร. ณ ห้องรับรอง กง.ทร.
นำเข้าโดย : ว่าที่ ร.ท.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2011-11-02 10:17:09