พิธิอำลาชีวิตราชการ ๒๕๖๓
พลเรือตรี สนทยา แสงบางมุด เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสายวิทยาการการเงิน ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องโถงชั้น ๑ กรมการเงินทหารเรือ
นำเข้าโดย : ว่าที่ ร.ท.ศิวะวัชร์ ลอยรัตน์
วันที่นำเข้า : 2020-10-01 16:07:55