พิธีปลดทหารกองประจำการ
นาวาเอกหญิง กนกพร จันทวิรัช รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๔/๒๕๖๐ และผลัดที่ ๔/๒๕๖๑ จำนวน ๒ นาย ที่จะปลดประจำการในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกรมการเงินทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
นำเข้าโดย : ร.ต.ศิวะวัชร์ ลอยรัตน์
วันที่นำเข้า : 2020-02-07 16:09:43