พิธิอำลาชีวิตราชการ ๒๕๖๒
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสายวิทยาการการเงิน ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องโถงชั้น ๑ กรมการเงินทหารเรือ
นำเข้าโดย : ว่าที่ น.ต.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2019-09-26 10:27:32