กิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day) ครั้งที่ ๒
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมกรมการเงินทหารเรือ กล่าวเปิดงาน และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับกำลังพล กรมการเงินทหารเรือ ในการจัดกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒
นำเข้าโดย : ว่าที่ น.ต.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2019-09-09 09:46:27