การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
นำเข้าโดย : ว่าที่ น.ต.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2019-09-09 09:43:38