ทดสอบสมรรถภาพทางกายส่วนบุคคลของกำลังพล ครั้งที่ ๒
กรมการเงินทหารเรือจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายส่วนบุคคลของกำลังพล ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามขั้นตอนและวิธีการมาตรฐานที่กองทัพเรือกำหนด โดยเจ้าหน้าที่จากกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ กรมการเงินทหารเรือ และสนามหญ้าภายในพระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
นำเข้าโดย : ว่าที่ น.ต.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2019-08-09 10:54:07