พิธีปลดทหารกองประจำการ
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน ๓ นาย ที่จะปลดประจำการในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกรมการเงินทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นำเข้าโดย : ว่าที่ น.ต.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2019-08-09 10:49:52