พิธีถวายพระพรชัยมงคล
ว่าที่นาวาเอก ชนินทร์ มาศิริโรจน์ รองผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมการเงินทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมการเงินทหารเรือนำข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมการเงินทหารเรือเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์/ฟังเทศน์ฟังธรรม ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นำเข้าโดย : ว่าที่ น.ต.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2019-07-31 10:34:01