ตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินทัพเรือภาคที่ ๒
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี สำเริง จันทร์โส รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ในโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินทัพเรือภาคที่ ๒ เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และให้ข้อแนะนำในการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ณ ห้องประชุม กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวัน ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นำเข้าโดย : ว่าที่ น.ต.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2019-07-30 15:18:35