นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก ๖๑ ดูงานนอกสถานที่
คณะครูโรงเรียนการเงิน กองวิทยาการ กรมการเงินทหารเรือ นำนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน รุ่นปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค.๒๕๖๑
นำเข้าโดย : ว่าที่ น.ต.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2018-12-18 09:28:05