อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมการเงินทหารเรือโดยกองวิทยาการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยการเงินพื้นที่กรุงเทพฯ และภาคใต้ ณ โรงเรียนการเงิน เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
นำเข้าโดย : ว่าที่ น.ต.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2018-11-22 13:41:19