สอบจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ สังเกตการณ์การสอบจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๑ ณ โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2018-05-31 09:58:42