ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม RTN ERP
กรมการเงินทหารเรือโดยกองควบคุมงบประมาณจัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม RTN ERP ให้แก่นายทหารประทวนเหล่าทหารการเงินบรรจุใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ พ.ค.๖๐ ณ ห้องฝึกอบรมสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2017-05-25 13:38:48