ตรวจเยี่ยมการเงินในพื้นที่ภาคใต้
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานการเงินในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๔-๗ พ.ค.๖๐ เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ ปริมาณงาน การดำเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาข้อขัดข้องและตรวจเยี่ยมกำลังพลสายวิทยาการการเงิน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านการเงิน
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2017-05-25 13:27:18