กรมบัญชีกลางเข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมบัญชีกลางและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่ เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๐ ณ ห้องประชุมกรมการเงินทหารเรือ
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2017-01-26 09:51:55