ดูงานนอกสถานที่
นาวาเอก บัณฑิต หาเรือนผล รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำคณะครูโรงเรียนการเงิน กองวิทยาการ กรมการเงินทหารเรือ นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก ดูงานนอกสถานที่ เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๙ ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จว.ฉะเชิงเทรา
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2016-12-26 09:54:43