นโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้กับหัวหน้านายทหารการเงินของกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงิน ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพเรือ
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2016-12-26 09:51:07